Σ/Ν Υπουργείου Υποδομών:''Εξυγίανση,Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις''.