Σ/Ν Υπ.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ''Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις''.