Θέμα η ερώτηση : «Απόδοση αποζημιώσεων στους αγρότες»