Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπ.Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις''.