Αποδοχή από την υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, της πρότασης του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης , Πάρι Κουκουλόπουλου, σχετικά με τη χρησιμοποίηση του τοπικού πόρου για τη μετεγκατάστασης της Ακρινής.