Σ/Ν Υπ.Οικονομίας ''Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για Οικονομική Ανάπτυξη,Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Συνοχή''.