Πρόταση Νόμου αρμοδιότητας Υπ.Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ''Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων''.