Σ/Ν Υπ.Οικονομικών:''Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011

 

Εισήγηση Πάρι Κουκουλόπουλου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).