Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Εισηγητής: Πάρις Κουκουλόπουλος