Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, για θέματα της αρμοδιότητάς του.