Συνέχεια συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπ.Οικονομικών"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011".
 

Ειδικός Εισηγητής: Πάρις Κουκουλόπουλος (δευτερολογία)