Επεξεργασία και εξέταση του σ/ν του Υπ.Επικρατείας ''Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων-Fast Trak