Σχετικά με το κλείσιμο της καρδιολογικής κλινικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου