Επεξεργασία και εξέταση σχέδιου νόμου του Υπ.Οικονομικών .