Επεξεργασία του Νομοσχεδίου του Υπ.Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Εισηγητής:Πάρις Κουκουλόπουλος.

 

Δευτερολογία