Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό κα Μπιρμπίλη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κ.τ.Β. , για το υπό κατάθεση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, «Ίδρυση Πράσινου Ταμείου».