Η συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη