Θέμα: Το πρόβλημα στον χώρο της υγείας (νοσοκομεία)

Συνέντευξη στο Vet 91.0 (Σπύρος Κουταβάς - Γιάννης Παππάς)