Συνέντευξη στην ΕΡΑ Αθήνας και στον δημοσιογράφο Π. Τσούτσια