Η Συνταγματική Αναθεώρηση δίνει μία μεγάλη δυνατότητα που δεν  μπορεί και δεν πρέπει να χαθεί μέσα σε επικοινωνιακούς χειρισμούς και άλλες αντιπαραθέσεις. Πολύ συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να φέρει τους θεσμούς πιο κοντά στον πολίτη.

        Τομή πρώτη. Ρήξη με τον συγκεντρωτισμό, που αποτελεί το σοβαρότερο κατά την άποψή μας εμπόδιο στην ανάπτυξη και ευημερία του τόπου μας.

         Τομή δεύτερη. Ενδυνάμωση της συμμετοχικής δημοκρατίας, που αποτελεί κυριολεκτικά το οξυγόνο στους θεσμούς, τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και είναι η μόνη επιλογή που μπορεί ρεαλιστικά να ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών.

        Υπάρχουν επιλογές που μπορούν να ανοίξουν έναν τέτοιο δρόμο; Απλούστευση των δομών διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με ριζική αποκέντρωση. Αντιμετώπιση των προβλημάτων όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Ζητήματα όπως:Η υγεία, η παιδεία, η απασχόληση, το περιβάλλον, η χωροταξία, με αυστηρό κοινωνικό έλεγχο,Νομοθετική πρωτοβουλία στους πολίτες και την Αυτοδιοίκηση και καινοτόμες δράσεις δημοκρατικής συμμετοχής, Φορολογική αποκέντρωση για τον εκδημοκρατισμό του φορολογικού συστήματος και την Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία θα πρόσθετα της ευθύνης, είναι μερικές επιλογές που δείχνουν ότι ανοίγουν έναν τέτοιον δρόμο που έχει ανάγκη η χώρα.

         Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων αξιοποιώντας την εμπειρία της τελευταίας Συνταγματικής Αναθεώρησης, κυρίως όμως αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του  Ινστιτούτου Αυτοδιοίκησης που πρόσφατα  - εδώ και δέκα μήνες περίπου- δημιουργήσαμε, καταθέτει σήμερα μία ολοκληρωμένη πρόταση που πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις για τις οποίες μίλησα.

         Στόχος μας δεν είναι τίποτα άλλο από το σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος. Στόχος μας δεν είναι τίποτα άλλο από την ισχυρή κοινωνία.

         Για το περιεχόμενο της αναθεώρησης σας είπα ότι δεν θα μιλήσω. Αλλά θέλω μόνο να πω ότι η πρότασή μας επιδιώκει την αναβάθμιση φυσικά του ρόλου της Αυτοδιοίκησης ώστε να αποτελέσει βασικό βάθρο του διοικητικού και πολιτικού συστήματος της χώρας, την κατοχύρωση του Β΄ Βαθμού σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής δηλαδή Αυτοδιοίκησης και Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης για τις δύο μητροπολιτικές περιοχές, την οικονομική αυτοδυναμία των μηχανισμών της φορολογικής αποκέντρωσης, καθώς και την κατοχύρωση της διαχείρισης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση δημόσιων υποθέσεων.

        Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον ότι για τα θέματα αυτά βαδίζουμε σε ένα δρόμο που χρόνο με τον χρόνο  έχουν δείξει τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ και δεύτερον, θα τολμούσα να πω, ότι οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος με μια ανοικτή και ισχυρή κοινωνία έχουν τελικά εντολή από τους πολίτες.

         Όπως μπορεί κανείς να δει πολύ ευδιάκριτα από το υλικό που έχετε στα χέρια σας, δύο στους τρεις πολίτες δηλώνουν ρητά ότι επιθυμούν να ενισχυθεί η Αυτοδιοίκηση. Δύο στους τρεις πολίτες επιθυμούν μέσα από το Σύνταγμα την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με νέους τρόπους. Οι μισοί συμφωνούν με τις προτάσεις της ΚΕΔΚΕ για την συνταγματική θέση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.  Μάλιστα, πρέπει να πω ότι τα ποσοστά ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερα γιατί θα πρέπει κανείς να τα προβάλλει, θα δείτε αργότερα τις κάρτες, σε ότι αφορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στους κατοίκους της ελληνικής περιφέρειας, όπου το ποσοστό αγγίζει το 60% και αντίθετο είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό περίπου 30% των πολιτών που δεν γνωρίζει και δεν τοποθετείται. Όπως επίσης για την Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση, το ποσοστό των κατοίκων Αττικής και Θεσσαλονίκης που τοποθετείται υπέρ είναι πολύ υψηλότερο από το 50% ακριβώς γιατί τους αφορά το θέμα. Ενώ, όπως θα ανέμενε κανείς, στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στην ύπαιθρο χώρα το δεν γνωρίζω-δεν απαντώ αγγίζει πολύ υψηλά ποσοστά. Είναι λογικό και αναμενόμενο, ένας κάτοικος ενός ακροτελεύτιου σημείου της χώρας τι θα απαντούσε για τη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση της χώρας; Πολύ απλά: τι είναι αυτό, φαντάζομαι, θα είπε στους ερευνητές της «METRON ANALYSIS» και μπορεί να μας πει περισσότερα ο κύριος Κατσαντώνης.

          Η έρευνα – και έχει μεγάλη σημασία – δείχνει ότι το 70,2% πιστεύει πως πρέπει στα πλαίσια της Συνταγματικής Αναθεώρησης η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θυμίζω ότι η κυβερνητική πρόταση που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή στα χέρια μας με τα γνωστά 17 σημεία δεν περιλαμβάνει κανένα από τα άρθρα για τα οποία μιλάμε εμεί. Ούτε καν θίγει ή αγγίζει τα ζητήματα Αποκέντρωσης, Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μητροπολιτικών Περιοχών και εκδημοκρατισμού του φορολογικού συστήματος. Αν πούμε ότι με πολιτική ορολογία φτάνει τα πέντε σημεία που εμείς θίγουμε, η κυβέρνηση δεν τα θίγει ούτε ως άρθρα αναθεωρητέα, όπως θα σας πει και ο κύριος Σωτηρέλλης, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο ως τίτλους έστω για να ανοίξει ένας διάλογος. Και βέβαια τοποθετούνται ιδιαίτερα αρνητικά, με 67,5%, πάνω από δύο στους τρεις, στο ότι η κυβέρνηση δεν συμπεριλαμβάνει ακριβώς αυτή τη θεματολογία στη Συνταγματική Αναθεώρηση.

 Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, πρέπει δε να πω ότι έχουν προκαλέσει και σε εμάς ιδιαίτερη ευχάριστη, αλλά πάντως, έκπληξη αυτά τα ποσοστά.Όπως επίσης θέλω να μνημονεύσω, γιατί τα ερωτήματα που θέσαμε στην έρευνα είναι τολμηρά και δεν αφορούν μόνο άλλους, αφορούν και εμάς. Εμείς με τόλμη θέσαμε και το ερώτημα για τη διαφάνεια και όπως αναμέναμε φυσικά, δεν νιώσαμε καμία έκπληξη, το 80% των πολιτών, θα έλεγα το 100% ουσιαστικά, απαιτεί οι περισσότερες αρμοδιότητες και οι περισσότεροι πόροι να συνοδεύονται από πολύ αυστηρό και συστηματικό έλεγχο σε ότι αφορά τη διαχείριση των πόρων από την Αυτοδιοίκηση.

Είναι κάτι που επίσης δικαιώνει τις θέσεις μας, γιατί πρέπει να πω σε όσους δεν σχετίζονται ιδιαίτερα με το αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ ότι στο τελευταίο Συνέδριό μας στη Ρόδο για δεύτερη φορά, μετά από ένα αντίστοιχο του 2000 στη Κω, αναδείξαμε το ζήτημα της διαφάνειας σε μείζον ζήτημα καταθέτοντας ολοκληρωμένες προτάσεις. Και πρέπει να πω ότι και ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις προτάσεις γίνεται πράξη στον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπου για τους κακούς διαχειριστές δημάρχους η ζωή πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι γίνεται πολύ πιο δύσκολη από την ημέρα που θα ισχύσει ο νέος Κώδικας.

Έχουμε κάνει ακόμη πιο προωθημένες προτάσεις που αναμένουμε να νομοθετηθούν- δεν περιμένουμε σώνει και καλά βέβαια αυτές να είναι στη Συνταγματική Αναθεώρηση- γιατί θα πρέπει να καταστεί η διαφάνεια ταυτόσημη με τη καθημερινή λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να μην αποτελεί το ζήτημα της κακής διαχείρισης, που είναι μεμονωμένο φαινόμενο, άλλοθι για την εκάστοτε κεντρική εξουσία, ώστε να μην ανοίγει τον δρόμο της Αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης.