Η απάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ

ΠΑΡΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-Δημάρχου Κοζάνης

Συγκρίνοντας την αυτοδιοίκηση της Ελλάδας με το πρότυπο της αυτοδιοίκησης των αναπτυγμένων χωρών, είναι φυσικό πως θα διαπιστώσουμε ότι της λείπουν πολλά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας σήμερα είναι η χαμηλή στελέχωση, η οικονομική δυσπραγία, οι δαιδαλώδεις και αναποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου που μόνο τη διαφάνεια δεν εγγυώνται, οι λίγες αρμοδιότητες και η έντονη εξάρτηση από ένα συγκεντρωτικό κράτος.  Ωστόσο η βασική και θεμελιώδης προϋπόθεση που λείπει απ΄ την ελληνική αυτοδιοίκηση είναι η οικονομική της αυτοδυναμία, που θα βασίζεται σε τοπικά έσοδα και φόρους.

Ακριβώς γι΄ αυτό πιστεύω πως η φορολογική αποκέντρωση χωρίς πρόσθετους φόρους, η δυνατότητα δηλαδή της διαχείρισης φόρων με παράλληλη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, είναι η μητέρα των μεταρρυθμίσεων. Είναι η μεταρρύθμιση εκείνη που ταυτίζει την αρμοδιότητα με την ευθύνη, φέρνει το επίπεδο των αποφάσεων κοντά στην τοπική κοινωνία, καθιστά υποχρεωτικό σχεδόν το άνοιγμα του θεσμού σε διαδικασίες συμμετοχής και δίνει στην έννοια της διαφάνειας την πραγματική της διάσταση.

Να γνωρίζει δηλαδή ο πολίτης πόσα δίνει, πού πάνε και πώς γίνεται η διαχείριση τους.

Τέλος, κι ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο, η διαδικασία της φορολογικής αποκέντρωσης και των τοπικών εσόδων είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει συλλογικές συμφωνίες σε τοπικό επίπεδο οδηγώντας έτσι με ασφάλεια στην απελευθέρωση κρίσιμων δυνάμεων που υπάρχουν σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες μπορούν να την οδηγήσουν, μαζί με τα αιρετά όργανα της, στην ανάπτυξη και την ευημερία.

Για το θέμα αυτό βέβαια θέλω να τονίσω πως στο τελευταίο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στη Ρόδο, με την πολύτιμη αρωγή του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρόσφατα δημιουργήσαμε, καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση- πλαίσιο για τη φορολογική αποκέντρωση που περιέχει εναλλακτικά σενάρια, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τρόπους εφαρμογής, η οποία υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τους συνέδρους πλην ελαχίστων που εμμένουν ψευδώς ότι η πρόταση εμπεριέχει νέους φόρους ενώ δε συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Θέλω να τονίσω ότι η πρόταση μας έχει ως αναπόσπαστο στοιχείο και μια πολύ ξεκάθαρη και προωθημένη θέση για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου που θα εγγυώνται τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και των τοπικών εσόδων και σε αδρές γραμμές περιλαμβάνει:

Την αποφασιστική ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου απ΄ τους ίδιους τους αιρετούςΤον αποτελεσματικότερο έλεγχο των αποφάσεων από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους που σήμερα είναι πλημμελέστατος Την αντικατάσταση των πολλών και αναποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου με μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ελέγχει τις αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης που παράγουν οικονομικό αποτέλεσμα.