Ο σχολιασμός του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ

ΠΑΡΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Κοζάνης

στις απόψεις του κ. Τζώνου. 

Οι επισημάνσεις του κ. Τζώνου δεν είναι καθόλου αβάσιμες, ωστόσο υπάρχουν κάποια… αλλά.

Σίγουρα πόρρω απέχουμε από τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια-  που αποτελεί διαρκές ζητούμενο για το θεσμό, -… αλλά η εξάρτηση απ΄ την κεντρική εξουσία δεν έχει το χαρακτήρα που δίδει ο κ. καθηγητής.

Η κρατική χρηματοδότηση έχει πάρει από το 1989 (Ν. 1828) τη μορφή αυτοτελών πόρων που κατανέμονται στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

Μόνο το 2002 πόροι 2 δις ευρώ αποδόθηκαν χωρίς διαδικασία διαπραγμάτευσης καθενός Δήμου χωριστά. Με το Ν. 2539 (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) καταργήθηκε η δυνατότητα έκτακτων χρηματοδοτήσεων από τα διάφορα Υπουργεία προς τους Δήμους. Τέλος, με τους ισχύοντες κανόνες στο Γ΄ ΚΠΣ οι πόροι πολύ λιγότερο δίνονται και πολύ περισσότερο αποκτώνται με τα κριτήρια της ωριμότητας και της επιλεξιμότητας. Δεν ισχυρίζομαι ότι και στους Δήμους και στην Κυβέρνηση δεν υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις αλλά πιστεύω ότι το διαζύγιο είναι αναπόφευκτο. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάδειξη της στελέχωσης των Ο.Τ.Α. σε πρόβλημα πρώτης προτεραιότητας γι΄ αυτό και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ένας μεγάλος αγώνας μας δικαιώθηκε πρόσφατα.

Οι προσλήψεις πλέον στους Ο.Τ.Α. γίνονται με πλήρη αυτοτέλεια και με απόλυτη τήρηση των διατάξεων του Ν. 2190. Στο δεύτερο σκέλος των απόψεων του κ. Τζώνου διαφωνώ καίρια. Όχι τόσο για τις διαπιστώσεις του αλλά για τη γκρίζα εικόνα που εκπέμπουν. Συγκεκριμένα, ο ισχυρισμός για ¨τεράστιες δαπάνες¨ που είναι απαιτητές για να εκλεγεί κάποιος είναι υπερβολικός με εξαίρεση λίγους μεγάλους Δήμους.

Ομοίως ο εξοβελισμός των κομμάτων με βρίσκει αντίθετο τόσο από θέση αρχής όσο και σε σύγκριση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Στις χώρες που η Αυτοδιοίκηση είναι πραγματικά πανίσχυρη κανένας αιρετός δεν ισχυρίζεται ότι είναι ανεξάρτητος. Η σύγχυση ανάμεσα στην αναγκαία αυτονομία του θεσμού με αυτή του πολιτικού λόγου αποτελεί συγκεκριμένη υστέρηση της χώρας μας.

Κλείνοντας, διαφωνώ με την άποψη περί γενικής παράλυσης του δημόσιου βίου της χώρας. Πιστεύω ότι σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ο πόλεμος ανάμεσα στους θεσμούς και την πολιτική απ΄ τη μια και τις δυνάμεις της αγοράς απ΄ την άλλη, είναι αδυσώπητος.Προτιμώ αντί να μένω σε διαπιστώσεις να είμαι σταθερά τοποθετημένος στην πλευρά της πολιτικής και της κοινωνίας.