1)     Το γεγονός ότι είναι το τελευταίο τακτικό συνέδριο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μας υποχρεώνει να συζητήσουμε αφ΄ ενός για μεγάλη θεσμική αλλαγή του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και αφ΄ ετέρου για τα οξυμένα προβλήματα που αφορούν το θεσμό σήμερα, έτσι ώστε η νέα δημοτική περίοδος να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια.

Αυτή είναι η μία πλευρά. Από την άλλη το Συνέδριο δεν μπορεί να αποκοπεί από τη συγκυρία που θέτει εξ αντικειμένου τις δικές της προτεραιότητες.

Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και η Συνταγματική Αναθεώρηση δε συνθέτουν απλά τη συγκυρία  αλλά κλείνουν ουσιαστικά έναν κύκλο και ανοίγουν ένα καινούργιο και μας επιβάλουν συζητήσουμε εξ ίσου για την προοπτική του θεσμού. Αυτοτελές ζήτημα που ουσιαστικά αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο σήμερα το αύριο είναι το Γ΄ ΚΠΣ και η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ΄ αυτό. Η στήριξη του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, η επίλυση οξυμένων προβλημάτων ( οικονομικά και στελέχωσης), θεσμικές πρωτοβουλίες, Γ΄ ΚΠΣ αποτελούν αντικειμενικά την ατζέντα του Συνεδρίου και, δυστυχώς, δεν υπάρχει η πολυτέλεια της επιλογής.

2)     Η δομή της χώρας μας με το μισό πληθυσμό σε δυο αστικά κέντρα αποπνέει οσμή μάλλον τριτοκοσμική παρά Ευρωπαϊκή. Η υπερσυγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως στην Αθήνα, εξυπηρετεί πρόσκαιρα  ιδιωτικά συμφέροντα αλλά καθόλου τις ανάγκες της χώρας.

 Η Ισόρροπη Ανάπτυξη της χώρας συνιστά το αναπτυξιακό και τελικά πολιτικό πρόβλημα.

 Γνώμη μου είναι πως αν δεν ξεκινήσει μια πορεία αντιστροφής, οι κατακτήσεις της ΟΝΕ που έγιναν με θυσίες του ελληνικού λαού, σύντομα θα διακυβευτούν γιατί το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας είναι αναποτελεσματικό και τελικά αντιοικονομικό. Ο βασικότερος άξονας αφορά την οικονομική διάσταση της  αποκέντρωσης. Δεν αναφέρομαι σε αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με αντίστοιχους πόρους αλλά σε αποκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο τους. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να λειτουργούν στρατόπεδα στην Αττική.

3)     Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σίγουρα στο επίκεντρο της προσπάθειας για την Ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη όχι μόνο γιατί σ΄ αυτή αποκεντρώνονται αρμοδιότητες αλλά γιατί στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου σχετίζεται με το σχέδιο ανάπτυξης κάθε περιοχής. Το ζήτημα της αναντιστοιχίας πόρων και αρμοδιοτήτων ταλάνισε αρκετά το θεσμό αλλά αποτελεί παρελθόν μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

4)     Σύγχρονους και ισχυρούς Δήμους, αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η Ευρώπη κινείται στον αστερισμό των πόλεων και των Περιφερειών και δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι μη εναρμόνισης μας μ΄ αυτή την πραγματικότητα που έχει αποδειχθεί ότι διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Πρέπει στο σημείο αυτό και με βάση τη Συνταγματική Αναθεώρηση να ξεκαθαριστεί και ένα ακόμα ζήτημα. Η Τ. Α. αποτελεί πλέον διακριτό και αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας Πολιτείας. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι πλέον η κατάργηση κάποιας κρατικής δομής, όπως παλιότερα συνέβη με τους κρατικούς Νομάρχες στο όνομα της διεύρυνσης της Δημοκρατίας, αλλά η υιοθέτηση της καλύτερης δυνατής δομής με πρώτιστο κριτήριο την αποτελεσματικότητα.

5)     Το θέμα που αφορούν οι δυο όροι που αναφέρετε είναι η Αυτοδιοίκηση των Μητροπολιτικών περιοχών (Αθήνα- Θεσσαλονίκη). Ο όρος προτάθηκε από εμάς και υιοθετήθηκε από τον κ. Σκανδαλίδη και σημαίνει ότι ο διάλογος ανοίγει κυριολεκτικά από μηδενική βάση. Εργαλείο υποστήριξης του δημόσιου αυτού διαλόγου αποτελεί η μελέτη που εκπόνησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και οι όποιες αλλαγές αφορούν το διάστημα μετά τις δημοτικές εκλογές. Αυτή είναι η κοινή θέση Υπουργείου και Αυτοδιοίκησης.

6)     Το ζήτημα των Μητροπολιτικών περιοχών σαφέστατα και δεν είναι ώριμο γι΄ αυτό και η θέση που τόνισα νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση γνώμη μου είναι ότι μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή της από τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Χωρίς αλλαγή στα όρια τόσο των Νομών όσο και των Περιφερειών. Η άποψη ότι πρέπει πρώτα να καταλήξουμε στον ιδεατό αριθμό των Περιφερειών και μετά να θεσπίσουμε την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, παραπέμπει στην αλλαγή μετά το 2006 που ολοκληρώνεται το Γ΄ ΚΠΣ. Πρόκειται για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 4 ετών γιατί απλούστατα το πεδίο εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ με τις μεγάλες δυσκολίες του αποτελεί και την καλύτερη άσκηση δημιουργίας ισχυρού θεσμού στις Περιφέρειες.  Στην εποχή των ταχυτήτων ο χρόνος πρέπει ν΄ αξιολογείται διαφορετικά.

7)     Οι αιρετοί οδηγούνται στη Δικαιοσύνη πολύ συχνότερα απ΄ ό,τι νομίζετε, άλλοτε δικαίως και άλλοτε αδίκως, τόσο για σοβαρά θέματα όσο και για αστείες υποθέσεις. Η γνώμη μου είναι ότι φαινόμενα διαφθοράς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά αφ΄ ενός με την κατάρτιση όλου του στελεχιακού δυναμικού της; Τ.  Α. αλλά και με ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου τόσο από το κράτος όσο και εσωτερικά από τους ίδιους τους αιρετούς.

8)     Οι σχέσεις του θεσμού με τους πολίτες είναι ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά το βαθμό εμπιστοσύνης στο θεσμό και σχετίζεται αναγκαστικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της Τ. Α. Η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι ένα ειδικότερο θέμα που αποτελεί και αντικείμενο του συνηγόρου του πολίτη. Θεωρώ, όμως, άδικες τις αναφορές του συνηγόρου τόσο γιατί επικοινωνιακά παρουσιάζονται με την αυθαίρετη αρχή της γενίκευσης όσο και γιατί πιστεύω πως οι περισσότερες περιπτώσεις κακοδιοίκησης σχετίζονται με έλλειψη ενημέρωσης και στελέχωσης.

9)     Χωρίς αμφιβολία ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ έφερε μια ολότελα νέα πραγματικότητα. Η συνολική αξιολόγηση είναι νωρίς να γίνει. Ωστόσο κάποια δεδομένα μπορούν με ακρίβεια να περιγραφούν. Η προσφορά πρωτόγνωρων υπηρεσιών, τα αναπτυξιακά σχέδια που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά και η ενδυνάμωση της φωνής της Περιφέρειας, είναι ορισμένα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να παραγνωρίσει μετά τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

Το σοβαρότερο όμως απ΄ όλα είναι ότι χάρη στο πρόγραμμα αυτό είχαμε μια εκτεταμένη ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των αιρετών της Αυτοδιοίκησης.

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ προσέλκυσε αξιόλογα και επιτυχημένα στελέχη της κοινωνίας κάτι που μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει τον ίδιο το θεσμό. Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα των Καποδιστριακών Δήμων σχετίζονται αφ΄ ενός με τα οικονομικά και αφ΄ ετέρου με τα λειτουργικά. Τα οικονομικά επηρεάζονται από τη μη απόδοση του 50% του ΠΕΤΑ στην Τ. Α. και τα προβλήματα που υπήρξαν με το Ν. 2539, τα οποία όμως φαίνεται ότι με αγώνες μπορούν να ξεπεραστούν.

 Τα λειτουργικά προβλήματα σχετίζονται με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παραγωγής έργου και προσφοράς υπηρεσιών και δεν είναι απλή υπόθεση. Οφείλουμε, όμως, να σημειώσουμε το πρόβλημα που δημιούργησε ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και αφορά την απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και των προσδοκιών οι οποίες κακώς είχαν δημιουργηθεί αφού δεν είναι δυνατόν προβλήματα του παρελθόντος να ξεπεραστούν από τη μία μέρα στην άλλη.10) Τα προβλήματα του Γ΄ ΚΠΣ δεν αποτελούν «προνόμιο» της Τ. Α. αφού είναι δεδομένες οι δυσκολίες στην αξιοποίηση του μια και το πλαίσιο διαχείρισης του είναι αρκετά σύνθετο. Τα προβλήματα λοιπόν του ΚΠΣ μπορούν να ξεπεραστούν με δύο συνειδητές επιλογές.

Στελέχωση των Δήμων και δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης τους (π.χ. αναπτυξιακές εταιρείες) καθώς και συμπλήρωση του ΕΠΤΑ σε πλήρη ανάπτυξη είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Τα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απ΄ την άποψη της δύσκολης συγκυρίας (ΟΝΕ κτ.λ.) μάλλον πρέπει να θεωρούνται ικανοποιητικά. Από την άποψη όμως της απόδοσης αυτών που πραγματικά δικαιούται σήμερα η Αυτοδιοίκηση, καθόλου ικανοποιητική