ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής

Newsletters

Γράψτε το email σας και πατήστε το πλήκτρο subscribe για να εγγραφείτε στα newsletters
Τηρείται ο "GDPR", ο νέος κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679).
Please wait

Σελίδα στο Facebook

Twitter

radio spech

 
 

Σύνδεσμοι

parliament logo  pasok logo  facebook logo twitter logo

Εκλογές 2015

ΠΑΣΟΚ. Κρατάμε ψηλά την ευθύνη.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ

Πάρι Κουκουλόπουλου-Δημάρχου Κοζάνης 

         Η πραγματική σύγκλιση της Ελλάδας μας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα αναδείχθηκε στις μέρες μας σε εθνικό στόχο απόλυτης προτεραιότητας.

Απ΄ τη συνολική αυτή προσπάθεια δεν θα μπορούσε φυσικά ν΄ απουσιάσει ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης και γι΄ αυτό το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ έθεσε αυτόν ως πρωταρχικό και βασικό στόχο απ΄ την πρώτη μέρα της εκλογής του.

Έχοντας απόλυτη συνείδηση των ευθυνών μας ως αιρετοί του πλησιέστερου προς τον πολίτη θεσμού, επιδιώκουμε με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στη δημιουργία εκείνων των αποκεντρωμένων και αποτελεσματικών θεσμών που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου.

Μέχρι τώρα με τη στάση και την πολιτική μας καταφέραμε έννοιες όπως η αποκέντρωση, η αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή ανάπτυξη να βρεθούν στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων.Καταθέσαμε την άποψη μας για ένα σύγχρονο και ισχυρό Δήμο. Προτείναμε ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων να διαπνέεται απ΄ τις σύγχρονες αρχές που ισχύουν σ΄ όλη την Ευρώπη και να διασφαλίζει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Δήμος με αυτοτέλεια και αυτοδυναμία.
  2. Δήμος με διαφάνεια στη διαχείριση.
  3. Δήμος ανοιχτός στην κοινωνία των πολιτών.

     Θέσαμε με έμφαση το ζήτημα της ισόρροπης περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας ως ύψιστη προτεραιότητα της τρέχουσας πολιτικής περιόδου.

          Προτείναμε ως επιβεβλημένη την αναδιανομή των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) για να διασφαλιστεί η ισότητα στο κρίσιμο θέμα της λειτουργικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

          Σ΄ αυτό το σημείο να θυμίσω πως πρώτοι εμείς ως ΚΕΔΚΕ γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί Δήμοι, και ιδιαίτερα οι λεγόμενοι Καποδιστριακοί, τείναμε χείρα βοηθείας και δώσαμε το καλό παράδειγμα θεσμοθετώντας το ελάχιστο κόστος λειτουργίας.

           Καταθέσαμε την άποψη μας πως η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να προκύψει μόνο με ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια για κάθε περιφέρεια της χώρας και με ένα πρόγραμμα αποκέντρωσης όχι απλά αρμοδιοτήτων αλλά συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

         Αναγνωρίζοντας πως το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι το όχημα που μπορεί να μας οδηγήσει ταχύτατα στη σύγκλιση μας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, επισημάναμε την ανάγκη απλουστεύσεων των διαδικασιών του προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του.

           Κατ΄ ανάλογο τρόπο επισημάναμε και τις δικές μας αδυναμίες ως Αυτοδιοίκηση στη σωστή αξιοποίηση αυτού του σημαντικότατου εργαλείου, του Γ΄ ΚΠΣ, παίρνοντας τις ανάλογες πρωτοβουλίες έτσι ώστε  Αυτοδιοίκηση της χώρας μας στο σύνολο της να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις της και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που της παρέχονται.

           Μιλήσαμε για το διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας καταθέτοντας θαρρετά τη θέση μας για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης που είναι βασισμένη σε μια απλή λογική. Οι θεσμοί και οι δομές διοίκησης και αυτοδιοίκησης, πρέπει να είναι απλοί στη σύλληψη τους, να λαμβάνουν υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες της χώρας, να καθιστούν διακριτές τις ευθύνες διαφόρων επιπέδων και να υπηρετούν, πρωτίστως, την αρχή της αποτελεσματικότητας. Με μια τέτοια λογική προκύπτουν αβίαστα συμπεράσματα.

  • Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δε νοείται χωρίς αιρετό Περιφερειάρχη.        
  • Οι δύο Μητροπόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μπορούν κάλλιστα να οργανώσουν τις μητροπολιτικές λειτουργίες με μορφή συνδέσμων των ΟΤΑ, με ex officio προέδρους τους Δημάρχους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.
  • Με την εξαίρεση της Κρήτης και πιθανόν Ρόδου, Κέρκυρας και Λέσβου, ο νησιώτικος χώρος μπορεί να οργανωθεί με το θεσμό του Δημάρχου- Κυβερνήτη.
  • Η περαιτέρω μετεξέλιξη του Καποδίστρια πρέπει να έχει ως βασικό κριτήριο το αδιαμφισβήτητο ιστορικό και οικονομικό κέντρο της κάθε περιοχής (πόλεις, κωμοπόλεις, κεφαλοχώρια).
  • Ανάλογα κριτήρια ιστορικά, πολιτισμικά, αναπτυξιακά μπορούν να οδηγήσουν στην οριστική επιλογή του αριθμού των Περιφερειών της χώρας.

Η σύγκλιση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα μπορεί ν΄ αποτελεί ένα δύσκολο στόχο αλλά όχι και μακρινό.           Για να τον πετύχουμε χρειάζονται γενναίες και ρηξικέλευθες αποφάσεις.

           Χρειάζονται μεγάλα και αποφασιστικά βήματα για να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει.

           Σ΄ αυτή την προσπάθεια είναι απαραίτητη η συμβολή όλων.

          Η Αυτοδιοίκηση είναι σίγουρο πως απ΄ την πλευρά της θα κάνει ό,τι μπορεί και θα πρωτοστατήσει για να την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου.