«Η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να μπει στην πολιτική ατζέντα της χώρας μας». Αυτή ήταν η ουσία της πρότασης που έκανε ο βουλευτής Ν. Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της οποίας είναι μέλος, και η οποία συγκέντρωσε την ομόφωνη αποδοχή όλων των μελών της Επιτροπής.
            Αναλύοντας τη πρόταση του ο κ. Κουκουλόπουλος επεσήμανε πως είναι πια καιρός να ξεφύγουμε απ΄ τη λογική των αποσπασματικών και πρόσκαιρων προτάσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη, οι οποίες εκτός του ότι δεν απέφεραν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, διεύρυναν και την απόσταση που υπήρχε μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας.
            Βάζοντας όμως την περιφερειακή ανάπτυξη στην πολιτική μας ατζέντα, εκτός του ότι την καθιστούμε ως μια βασική επιλογή των πολιτικών μας πρωτοβουλιών, κάνουμε και το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους. Ενός κράτους στους κόλπους του οποίου δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις, ούτε διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης, που έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούμε και πολίτες διαφορετικών κατηγοριών και δυνατοτήτων.
            Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο βουλευτής υπογράμμισε πως η απόφαση αυτή είναι μονόδρομος για τη χώρα, η οποία ειδικά στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται ακολουθώντας το αναχρονιστικό υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο που την οδηγεί δεκαετίες τώρα.
            Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής υιοθέτησαν ομόφωνα την πρόταση του κ. Κουκουλόπουλου να ζητήσουν συνάντηση με το νέο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν μαζί του τις αποκλίσεις που υπάρχουν στη χώρα μας και τις προτεραιότητες που πρέπει να μπουν για την περιφερειακή ανάπτυξη της.