ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

Newsletters

Γράψτε το email σας και πατήστε το πλήκτρο subscribe για να εγγραφείτε στα newsletters
Τηρείται ο "GDPR", ο νέος κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679).
Please wait

Σελίδα στο Facebook

Twitter

radio spech

 
 

Σύνδεσμοι

parliament logo  pasok logo  facebook logo twitter logo

Εκλογές 2015

ΠΑΣΟΚ. Κρατάμε ψηλά την ευθύνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 
Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς, ψηφίστηκαν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τη διετία 2009-2011 τα ακόλουθα νομοθετήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης :
 
1) O νόμος 3849/2010 (Α΄ 80), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις  στο ν. 3213/2003 για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, όπως ο εξατομικευμένος έλεγχος, η αύξηση των απειλούμενων ποινών κ.α., αλλά και σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία : υποχρεωτική δήμευση των προϊόντων όλων των πράξεων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, διεύρυνση του εγκλήματος της απιστίας στο δημόσιο τομέα.
 
[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ ]
 
2) Ο νόμος 3932/2011 (Α΄ 49).  Ο Νόμος αυτός εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, θωράκισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και ανόρθωσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης και αναβαθμισμένης «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση τριών ιδιαίτερα ζημιογόνων εγκληματικών συμπεριφορών: α) του ξεπλύματος χρήματος, β) του παράνομου πλουτισμού και γ) της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η εφαρμογή του ανωτέρου νόμου είναι απολύτως καθοριστική, όπως καταδεικνύουν όλες οι υποθέσεις που έχουν λάβει δημοσιότητα τελευταία, καθώς σε όλες σχεδόν αυτές τις υποθέσεις τόσο η αρχική διαλεύκανση, όσο και η ανεύρεση της διαδρομής του μαύρου χρήματος και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων υπέρ του δημοσίου, θα ήταν αδύνατη χωρίς την ενεργοποίηση των διατάξεών του από την Ανεξάρτητη Αρχή.
 
[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]
 
3) Ο νόμος 3961/2011 «Τροποποίηση του ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 97), με τον οποίο με τον οποίο εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που επιτρέπει το ισχύον Σύνταγμα να καταστεί αποτελεσματική η διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος : για πρώτη φορά προβλέφθηκαν περιοριστικοί όροι για τους διωκόμενους πρώην υπουργούς καθώς και διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ ευθυγραμμίστηκαν οι ρυθμίσεις περί παραγραφής αδικημάτων Υπουργών με αυτές του κοινού ποινικού δικαίου (κάτι που δε μπορούσε να γίνει για τις αποσβεστικές προθεσμίες που προβλέπει ρητώς το Σύνταγμα για την άσκηση της δίωξης).
 
[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΠΑΡΩΝ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ ]
 
4) Ο νόμος 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α΄ 55).  Στόχος του νόμου είναι να εξασφαλίσει την αποδέσμευση της δικαστικής εξουσίας από την επιρροή της εκτελεστικής, με την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την επαναφορά του αυτοδιοίκητου στους μεγάλους δικαστικούς σχηματισμούς της χώρας.
 
[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]
 
5) Ο νόμος 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 158).  Αντικείμενο του νόμου είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των σχετικών με αυτό αδικημάτων, σε εκπλήρωση των διεθνών μας υποχρεώσεων. 
 
[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]
 
6) Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α 219/3-10-11) «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός θεσπίζει ειδικές διαδικασίες για την ταχεία και αποτελεσματική ανάκριση και εκδίκαση κακουργημάτων που είτε διαπράττονται από πολιτικά πρόσωπα και από άλλους κρατικούς αξιωματούχους, είτε διεγείρουν μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον είτε αφορούν το δημόσιο συμφέρον κατά μείζονα τρόπο. Προβλέπεται η ανάθεση της ανάκρισης σε έμπειρους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με το έργο αυτό, επικουρούμενοι από επαρκή αριθμό γραμματέων και πραγματογνωμόνων, έχοντας την εξουσία αφενός μεν να ζητήσουν στοιχεία και  συνδρομή πάσης φύσεως από κάθε δημόσια αρχή και αφετέρου να προβαίνουν σε εκτεταμένες ανακριτικές πράξεις δέσμευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου και άρσης κάθε απορρήτου έναντι των ανακρινομένων προσώπων. Τόσο η ανάκριση, όσο και ο ορισμός δικασίμου για την όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας να γίνεται πλέον κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και εντός ρητών προθεσμιών. Οι νέες ρυθμίσεις συμβάλλουν στη διαλεύκανση και τελεσιδικία υποθέσεων που ταλανίζουν τη χώρα σε εύλογο χρόνο, τόσο για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, όσο και για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου των πολιτών
 
[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΠΑΡΩΝ, ΛΑΟΣ: ΝΑΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ ]