ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

Newsletters

Γράψτε το email σας και πατήστε το πλήκτρο subscribe για να εγγραφείτε στα newsletters
Τηρείται ο "GDPR", ο νέος κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679).
Please wait

Σελίδα στο Facebook

Twitter

radio spech

 
 

Σύνδεσμοι

parliament logo  pasok logo  facebook logo twitter logo

Εκλογές 2015

ΠΑΣΟΚ. Κρατάμε ψηλά την ευθύνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.

 

Α. Νόμος 3833/15.3.2010.

   1. Άρθρο 5 παρ. 5»: Τροποποιήθηκε το άρθρο 39 του ν.1914/1990 προκειμένου να είναι δυνατή η συγκρότηση στην Κ.Υ. του Υπ. Οικ. «Ειδικών κλιμακίων ελέγχων και επανελέγχων»,  με αρμοδιότητα σε όλη τη Χώρα, τα οποία μπορούν να κάνουν και καταλογισμούς και βεβαίωση του φόρου και να επιδιώκουν την είσπραξη των ποσών που βεβαιώνονται.
Σκοπός των διατάξεων: ο επικεντρωμένος, οριζόντιος έλεγχος σε ομάδες φορολογούμενων με κοινά  χαρακτηριστικά (π.χ. με μεγάλη ακίνητη περιουσία, ανά επαγγελματική ιδιότητα κλπ).
Ήδη από το 2011 συγκροτήθηκαν και λειτουργούν τέτοια ειδικά κλιμάκια στην Κ.Υ. του Υπ. Οικ.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΝΑΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ ]

 


Β. Νόμος 3842/23.4.2010

   1. Άρθρο 17: Θεσπίστηκε η υποχρέωση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και μεταξύ αυτών των Τραπεζών και Ο.Κ.Ω., να διαβιβάζουν στο Υπ. Οικ. (Γ.Γ.Π.Σ.), κάθε στοιχείο οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να γίνονται διασταυρώσεις με τα δηλούμενα εισοδήματα.

 

[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΝΑΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]


   2. Άρθρο 57: Επιβλήθηκε ειδικός ετήσιος φόρος 15% στην αξία των ακινήτων των offshore, με σκοπό την αποκάλυψη των φυσικών προσώπων, που μέσω των εταιρειών «απέκρυπταν» φορολογική ύλη.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ ]


   3. Άρθρο 76: Προβλέφθηκε το «κλείσιμο» των καταστημάτων επιτηδευματιών στις περιπτώσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]


   4. Άρθρο 77: Τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής (απόκρυψη εισοδήματος, έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, μη απόδοση ΦΠΑ) συμπεριλήφθηκαν ρητά στα αδικήματα που διερευνώνται από την Αρχή «για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος» και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3691/2008 (αυστηρότερες ποινές, δήμευση περιουσιών που προήλθαν από τα φορολογικά αδικήματα).


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]


   5. Άρθρο 77: Δόθηκε η δυνατότητα σε ελεγκτικά όργανα να δρουν ως agent provocateur  προκειμένου να συλλαμβάνουν υπαλλήλους που διαπράττουν το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας.

 

[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]


   6. Άρθρο 77: Προβλέφθηκε αμοιβή για την καταγγελία φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

   7. Άρθρο 78: Θεσπίστηκαν διατάξεις μη αναγνώρισης δαπανών για τις συναλλαγές με μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα («φορολογικοί παράδεισοι») προσδιορίστηκαν τα κράτη αυτά, διευρύνθηκε η έννοια του φορολογικού υποκειμένου, (προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται trust, offshore και με οποιαδήποτε ονομασία εμφανίζονται οι «νομικές οντότητες» μέσω των οποίων «κρύβεται» εισόδημα) και θεσπίστηκαν ανάλογες διατάξεις προκειμένου για συναλλαγές με Κράτη, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (π.χ. Κύπρος, Βουλγαρία).

 

[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ ]


   8. Άρθρο 83: Θεσπίστηκε η συγκρότηση Περιουσιολογίου στην Γ.Γ.Π.Σ., όλων των φυσικών προσώπων, στο οποίο θα καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του. [Εξαιρούνται τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα Ε.Δ. και αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού].


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

   9. Άρθρο 88: Θεσπίστηκαν οργανωτικές διατάξεις για την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΟΕ. Συγκροτήθηκε ειδικό τμήμα «ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες».


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ ]

 

 

Γ. Νόμος 3888/30.9.2010.

    1. Άρθρο 15 παρ.3: Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες, επικαλούμενες εγκύκλιες οδηγίες της προηγούμενης πολιτικής διοίκησης (κ. Μπέζας) είχαν την άποψη ότι αν «ανοίξουν λογαριασμούς» και βρουν καταθέσεις, δεν μπορούν να «ελέγξουν» και πολύ περισσότερο να φορολογήσουν τις αδήλωτες προσαυξήσεις περιουσίας  που ανακαλύπτουν.
Με ρύθμιση που προστέθηκε στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε, αποσαφηνίστηκε το βάρος της απόδειξης και επανεπιβεβαιώθηκε το προφανές που προκύπτει από σειρά διατάξεων του Κ.Φ.Ε., ότι, δηλαδή, δεδομένου ότι  κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, θεωρείται εισόδημα από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος (Ζ΄ πηγή) όταν προκύπτει τέτοια προσαύξηση, ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι η προσαύξηση αυτή έχει ήδη φορολογηθεί, (αλλιώς επιβάλλεται φόρος).
Ταυτόχρονα δόθηκαν εντολές στις υπηρεσίες για εφαρμογή των διατάξεων αυτών.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

Δ. Νόμος 3943/31.3.2011.

 

   1. Άρθρο 1: Θεσπίστηκε το Εθνικό Επιχειρηματικό Πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Συγκροτήθηκε Εκτελεστική Διϋπουργική Επιτροπή  για τον έλεγχο της εφαρμογής του.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

   2. Άρθρο 2.:  Θεσπίστηκε ο «Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος» προκειμένου οι ελεγκτικές αρμοδιότητες στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος, να συντονίζονται, να καθοδηγούνται αποτελεσματικά και τα ελεγκτικά όργανα να αποκτήσουν «επιχειρησιακή αυτοτέλεια».


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ ]


   3. Άρθρο 3Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Έγινε ευρεία τροποποίηση των ποινικών φορολογικών διατάξεων του ν.1882/1990, 2523/1997 και 2960/2001 έτσι ώστε:
α) τα αδικήματα της φοροδιαφυγής να τιμωρούνται με πολύ αυστηρότερες ποινές
β) να καταστούν αυτόφωρα
γ) να είναι δυνατή για τα σοβαρότερα από αυτά η προφυλάκιση, η μη αναστολή έκτισης της ποινής και η μη εξαγορά της.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]


   4. Άρθρο 4: Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών Προβλέφθηκε η ευρεία αναδιάρθρωση των Ελεγκτικών και Εισπρακτικών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών με σκοπό:
α) την αντικατάσταση του μη ικανού ή ακατάλληλου ελεγκτικού προσωπικού και
β) την παραμονή του στις θέσεις, εφόσον επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

   5. Άρθρο 5:  Συστήθηκε Υπηρεσία «Εσωτερικών Υποθέσεων», στο Υπ. Οικονομικών με σκοπό την αποκάλυψη επίορκων δημοσίων υπαλλήλων.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

   6. Άρθρο 6: Προβλέφθηκε η ανανέωση του προσωπικού του ΣΔΟΕ.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]


   7. Άρθρο 7: Συστάθηκε Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή των φορολογικών πληροφοριών με άλλα Κράτη, και την άμεση προώθηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που προωθούνται από αλλοδαπές αρχές.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΝΑΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ]


   8. Άρθρο 8: Προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι και για τα όργανα των Δ.Ο.Υ. όταν διενεργούν έλεγχο, μπορεί να αίρεται κάθε γενικό ή ειδικό απόρρητο με πράξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]


   9. Άρθρο 9: Προβλέφθηκε η δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΟΧΙ, ΚΚΕ: ΠΑΡΩΝ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ ]


   10. Άρθρο 12: Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για τη φορολογική κατοικία προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση με φορολογούμενους πραγματικούς κατοίκους της Ελλάδος, που δεν φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ ]

 


Ε. Νόμος 3986/1.7.2011.
 

   1. Άρθρο 32: Πρόκειται για την άρση τραπεζικού απορρήτου. Δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν εφάρμοζαν τη διάταξη για διαβίβαση στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. που ψηφίστηκε το 2010 και καθυστερούν με διάφορες προφάσεις, τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και αναφέρθηκε ρητά ότι μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάζουν είναι και «στοιχεία λογαριασμών ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνταν  ή έκλεισαν, στοιχεία για μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσων χρεώσεων, τραπεζικές επιταγές, εισπράξεις μέσων πιστωτικών καρτών.» κλπ.

 

[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ (καταψήφισε ο Καμμένος) , ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

   2. Άρθρο 32: Προβλέφθηκε ότι και για την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (του Υπ. Προστασίας του Πολίτη) δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο.


[ΠΑΣΟΚ: ΝΑΙ, ΝΔ: ΝΑΙ, ΚΚΕ: ΟΧΙ, ΛΑΟΣ: ΟΧΙ, ΣΥΡΙΖΑ: ΟΧΙ ]

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το 2ο μέρος (βασικές θεσμικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς)