Ομιλία σχετικά με την εξέλιξή του Ν. 4015/2011 και τα πορίσματα ελέγχου των τριτοβάθμιων οργανώσεων, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής